Active vocational learning in project management for trainers

Název: Active vocational learning in project management for trainers

Program: Program celoživotního učení,  Leonardo da Vinci – Projekty partnerství ((Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci – Partnership)

Partneři: Partnery projektu jsou Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, katedra managementu, slovenská poradenská firma IPA Slovakia, francouzská škola Ecole Supérieure des sciences commerciales d´Angers a finská škola Laurea University of Applied Sciencesurea Ammattikorkeakoulu. Koordinátorem projektu je česká společnost Wisdoma, s.r.o.

Popis:

Projekt je zaměřen na inovaci vzdělávání manažerů v oblasti projektového managementu u MSP a NNO. Dlouhodobě tyto organizace vykazují velmi nízkou míru úspěšnosti při realizaci projektů a nedostatečná úroveň jejich znalostí v oblasti projektového managementu byla doložena řadou průzkumů a studií.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti projektového řízení. Toho bude dosaženo prostřednictvím proškolení lektorů a vytvoření nových výukových modulů, které zohlední dosavadní zkušenosti zúčastněných organizací při výuce projektového řízení, zkušenosti z praxe projektového řízení i potřeby cílové skupiny.

Inovativnost projektu spočívá především v prosazování aktivní formy výuky projektového řízení, která je výrazně efektivnější, než pouhý teoretický výklad. Na rozdíl od většiny existujících kurzů projektového řízení, budou mít studenti větší prostor vyzkoušet si praktické úkony řízení projektu v mnoha simulovaných situacích, hrách a aktivitách. V rámci projektu si tyto aktivity vyzkouší také lektoři, což jim pomůže s nimi pracovat při výuce vlastních kurzů. Poznatky získané při tvorbě výukových modulů budou přenositelné i do jiných oblastí firemního vzdělávání.

Zahájení realizace: 1. 8. 2011

Ukončení realizace: 31.7.2013


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
program-celozivotniho-uceni-logo