Průběh certifikace

U všech certifikací upozorňujeme, že proces certifikace je časově náročný.

IPMA® – pro stupeň D kandidát absolvuje zkoušku pouze formou písemného přezkoušení (písemná zkouška). Zkouška probíhá v češtině, na vyžádání v angličtině. Nutné je prokázat (certifikátem, osvědčením, potvrzením atd.) absolvování vzdělávacích aktivit ne starších než 24 měsíců ve výši 30 hodin (4 dnů). Předměty absolvované na VŠE v Praze, např. 3MA390, 3MA428, představují dostatečný rozsah. Zkouška trvá maximálně 4 hodiny a má ověřit průřezově kandidátovy znalosti projektového řízení z jednotlivých oblastí kompetencí, jak jsou definovány v Národním standardu kompetencí projektového řízení v.3.1 (NCB).

Cena: VŠE v Praze je partnerem Společnosti pro projektové řízení o. s. a studentům může nabídnout partnerské ceny.

Splnění kritéria zkoušky je podmíněno získáním více jak 60 % z každé části – test, otevřené otázky a příklad. Pro vyšší stupně je nutné také dokládat praktické zkušenosti. Další informace viz: http://www.ipma.cz/web/certifikace/obecne-o-certifikaci.php

PMI® – certifikaci PMI CAPM® je možné skládat, pokud má kandidát alespoň střední školu s maturitou a buď nejméně 1 500 hodin praxe, nebo 23 hodin doložitelného vzdělání v projektovém managementu. Vzdělání je možné doložit např. i absolvováním on-line kurzu. Zkouška probíhá v anglickém jazyce. Tříhodinový test se skládá na PC a je složen ze 150 otázek. Otázky jsou pouze z knihy A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 4. vydání. Pro složení zkoušky stanovuje PMI® hranici každému kandidátu individuálně.

Cena: USD 225 (€185) + studentské členství za USD 42. Součástí studentského členství je přístup k online verzi PMBOK® Guide a dalších standardů.

Ostatní certifikace PMI® požadují praktické zkušenosti, více informací viz: http://www.pmi.org/Certification.aspx

PRINCE2® – pro certifikaci PRINCE2® Foundation nejsou nutné žádné praktické zkušenosti ani prokazování vzdělání. Zkouška probíhá v anglickém jazyce. Test trvá 60 minut a je složen ze 75 otázek typu Multiple choice, z toho 5 otázek není do skóre počítáno. 35 správně zodpovězených otázek je hranice pro složení testu.

Data zkoušek v ČR:

  • Středa 13. a 27. června 2012
  • Středa 11. a 25. července 2012

Cena: £ 234.

Pro skládání certifikace je nutné nahlásit zájem minimálně 4 týdny před konáním termínu!

Po složení certifikace Foundation je možné složit vyšší certifikaci PRINCE2® Practitioner. Ta je skládána formou aplikace metodiky PRINCE2 ® na konkrétní situaci. Dvou a půl hodinový test se skládá z 9 otázek po 12 bodech, hranice pro absolvování je 59 bodů. Na tuto zkoušku je možné mít PRINCE2® manuál. Více informací viz: http://www.apmg-international.com/APMG-UK/PRINCE2/PRINCE2Home.aspx

Obdobný princip, typy zkoušky a počet otázek je i u dalších certifikací z rodiny jako jsou řízení programů (Managing Successful Programmes (MSP®)), portfolií (Management of Portfolios (MoP®)), hodnoty (Management of Value  (MoV®)), rizika (Management of Risk (MOR®)), projektových kanceláří (P3O®) a agilních projektů (Agile Project Management).

Ceny zkoušek viz: http://www.apmg-international.com/APMG-UK/PublicExams/ExamsFees-UK.aspx

CompTIA Project+ – certifikace nevyžaduje předchozí vzdělání ani praktické zkušenosti. Devadesáti minutový test se skládá ze 100 otázek po 10 bodech, hranice pro absolvování je 710 bodů. Zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Cena: USD 253.

Více informací zde: http://certification.comptia.org/getCertified/certifications/project.aspx


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti