Přihlášení na certifikace

K 31. 8. 2012 byla certifikace ukončena. Konzultace k certifikacím, přípravě a postupu přihlášení budou probíhat i nadále.

Pro proplacení poplatků za certifikace předložte vždy minimálně:

 • Výpis z účtu, kde bude patrná platba za certifikaci.
 • Certifikát nebo ekvivalent vydaný certifikační institucí stvrzující úspěšné složení zkoušky.
 • Daňový doklad
  • U IPMA D faktura.
  • U PMI CAPM jde o „certification order receipt“. Doklad naleznete na svém profilu na PMI následující cestou:
   https://certification.pmi.org/default.aspx -> log in -> (levý sloupec) view my orders -> receipt.
  • U PRINCE2 jde o „Invoice“, kterou posílají z APMG po zkoušce.
 • Podepsaný monitorovací list – vydá Jiří Hájek na RB 454.
 • Certifikaci je možné proplatit, pokud budete v době skládání zkoušky studentem VŠE v Praze.

Pro proplacení je také potřeba Váš podpis na výplatním formuláři – domluvte s J. Hájkem termín podpisu.

Z důvodu podpory co největšího množství studentů proplácíme pouze 1 certifikaci na studenta.

Úspěšně certifikovaní budou požádáni o zpracování „lessons learned“ z přípravy na zkoušku a průběhu certifikace, které poté budou zveřejněny pro ostatní studenty, stejně jako fotografie studenta s certifikátem. Pro zpracování lessons learned můžete využít této šablony.

Přihlášení na certifikace podléhá výslovnému souhlasu s podáním přihlášky od Jiřího Hájka.

IPMA®

  1. Pro stupeň D vyplňte přihlášku, prohlášení žadatele, 2x sebehodnotící test, 2x profesní životopis (CV) a přiložte potvrzení o vzdělání v projektovém řízení (min. 30 hodin), formuláře ke stažení zde. Certifikace pro ostatní úrovně prosím konzultujte s Jiřím Hájkem.
  2. Domluvte s Jiřím Hájkem úhradu, studenti a vyučující projektového řízení  VŠE mohou využít slevu na základě partnerské smlouvy, zaplaťte certifikační poplatek, úspěšným absolventům (do 31. 7. 2012) bude zpětně proplacen.
  3. Odešlete do kanceláře SPŘ:

Společnost pro projektové řízení o.s.

Zemědělská 5

613 00 Brno

 1. Po schválení přihlášky složte písemný test. Pro složení testu bude podle zájmu (více než 6 osob) zorganizován termín na VŠE, jinak je možno využít veřejných termínů v Brně (12. 6. 2012, 10:00) a Praze (18. 7. 2012, 9:00)

PMI®

 1. Přihlaste se za členy PMI® (studentské).
 2. Vyplňte online přihlášku k certifikaci. Pokud online přihlašování nebude funkční, můžete využít tel. +31-320-239-540 v PO – PÁ 10:00-19:00.
 3. Ohlaste Jiřímu Hájkovi zájem o skládání zkoušky.
 4. Po schválení přihlášky ze strany PMI® se přihlaste u testovacího střediska PROMETRIC na dostupný termín (vybrat si můžete z 8 středisek v Praze).
 5. Výsledek zkoušky získáte okamžitě po jejím složení.
 6. Při složení zkoušky do 31. 7. 2012 předložte doklady o platbě a výsledku Jiřímu Hájkovi k proplacení.

PRINCE2®

  1. Kontaktujte Jiřího Hájka s informací, kterou zkoušku chcete skládat.
  2. Zkoušku můžete skládat v rámci akreditovaného kurzu (kurz Vám ale proplacen nebude) nebo v kanceláři British Council přes zkušební výbor APMG:

British Council

Bredovský dvůr

Politických vězňů 13

110 00 Prague 1

 1. Další informace k certifikaci PRINCE2® naleznete zde a k ostatním certifikacím zde.
 2. Při složení zkoušky do 31. 7. 2012 předložte doklady o platbě a výsledku Jiřímu Hájkovi k proplacení.

Pro další certifikace z rodiny APMG platí obdobná pravidla: řízení programů (Managing Successful Programmes (MSP®)), portfolií (Management of Portfolios (MoP®)), hodnoty (Management of Value (MoV®)), rizika (Management of Risk (MOR®)), projektových kanceláří (P3O®) a agilních projektů (Agile Project Management. Postup konzultujte s Jiřím Hájkem.

CompTIA Project+

 1. Informujte Jiřího Hájka o vašem zájmu skládat certifikaci.
 2. Vytvořte si registraci na PEARSON VUE zde.
 3. Vyberte certifikaci Project+.
 4. Vyberte testovací středisko, které Vám nejvíce vyhovuje (v Praze je 9 center).
 5. Vyberte si termín, který Vám nejvíce vyhovuje.
 6. Zaplaťte certifikační poplatek.

Po složení zkoušky do 31. 7. 2012 předložte doklady o platbě a výsledku Jiřímu Hájkovi k proplacení.


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Operacni_program_praha_adaptabilita_logo