Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce – legislativa, metody, systémy, praxe. – Veber, J. a kol.

Související stránky

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce – legislativa, metody, systémy, praxe

Jaromír Veber a kol.

mr

Obsahem publikace je výklad manažerských systémů zaměřených na kvalitu, environment a bezpečnost práce, jak vyplývají z požadavků mezinárodních norem ISO 9001 a 14 001 a normy ČSN OHSAS 18 001. Přináší podrobné informace o legislativní úpravě předmětné problematiky i o nejdůležitějších metodách a technikách používaných při zajišťování kvality, environmentu a bezpečnosti práce.