Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ

Název: Pilotní Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1

Title: Counterfactual Impact Evaluation of the OP HRE (Anglická verze)

Realizátor: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze

Partner: IREAS

Zaměření projektu: Realizace Counterfactual Impact Evaluation oblasti podpory 1.1 a rozšíření povědomí o těchto metodách mezi odbornou veřejnost

Popis: Cílem projektu je použití uznávaných evaluačních metod counterfactual impact evaluation (CIE) k zodpovězení zejména následujících otázek:

Cílem projektu není jen samotná kontrafaktuální analýza účinků projektů OP LZZ 1.1, ale také zpracování této pilotní evaluace jako případové studie pro evaluační komunitu a identifikace oblastí intervencí fondů EU v České republice, které jsou zvláště vhodné pro aplikaci této metody.

Výstupy: Hlavními výstupy projektu jsou (aktivní odkazy obsahují podrobnější informace):

Zahájení realizace: 3. 5. 2011

Ukončení realizace: 31. 12. 2013


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague