Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny obhajob BP, DP a SZZ

Související stránky

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BP v  AR 2018/2019
ZS odevzdání BP do středy 19. 9. 2018 16h
ZS obhajoby v období 17. a 31. 10. 2018

MAGISTERSKÉ STUDIUM

SZZ v AR 2018/2019
ZS v období 10. 9. - 14. 9. 2018
DP v AR 2018/2019
ZS odevzdání DP do středy 29. 8. 2018 16h
ZS obhajoby DP v období 10. 9. - 14. 9. 2018

K bakalářské i diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i potvrzení, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská ani diplomová práce přijata k odevzdání.