Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Společnost Easy Software podporuje vedlejší specializaci Projektový management 3PR

Zahájili jsme spolupráci se společností Easy Software, která podporuje vedlejší specializaci Projektový management 3PR.

Během přednášky byli studenti seznámeni s funkcemi Easy Projectu, hlavně v oblastech časového plánování, plánování zdrojů, rozpočtu a rizik a dostali zadání semestrální práce, kterou mají splnit v prostředí aplikace Easy Project. Rozsah spolupráce je 50 licencí a programu se účastní 30 studentů. Na konci semestru obdrží studenti, kteří splní zadání semestrální práce, certifikát, který potvrzuje, že mají základní znalosti práce s Easy Projectem.

Důvody pro partnerství Easy Software a Katedry managementu:

  • Easy Sofware vyvíjí přední český software pro projektové řízení s názvem Easy Project, který se prodává nejenom v ČR, ale po celém světe.
  • Easy Software chce spolupracovat s vysokými školami kvůli zvýšení povědomí o projektovém řízení a o aplikaci Easy Project.
  • Easy Software chce pracovat na ucelené metodice projektového řízení, která se bude opírat právě o funkcionalitu Easy Projectu.
  • Easy Software chce spolupracovat s komunitou projektových manažerů, do které mají absolventi vedlejší specializace Projektový management také namířeno.