Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Benefity pro studenty

Související stránky

E-learning

Studenti informatických předmětů katedry managementu získají přístup k vybraným e-learningovým modulům společnosti Microsoft, díky kterým mají možnost prohloubit a také otestovat své znalosti vybraných aplikací společnosti Microsoft. Přístupové kódy obdrží studenti ve třetím týdnu semestru.

Návod k e-learningové aplikaci dostupné z http://itacademy.microsoftelearning.com/ naleznete zde.

Certifikace Microsoft

Na katedře managementu je zřízeno certifikační středisko pro certifikace MOS (Microsoft Office Specialist).

Nejlepším studentům informatických předmětů katedry managementu bude umožněno absolvovat certifikace zdarma.

Ostatní studenti budou moci absolvovat certifikační zkoušky za akademické ceny. Bližší informace naleznete na stránce certifikací.

Uznávání certifikátů MOS

Studenti předmětů 3MA191, 3MA381 a 3MA383 si mohou nechat uznat body získané z certifikátů MOS. Konkrétní informace o uznávání bude sdělena na cvičeních a je uvedena v akreditaci předmětů.

Osvědčení Microsoft IT Academy

Studenti, kteří dokončí předmět s hodnocením výborně, dostanou oficiální osvědčení Microsoft IT Academy o absolvování daného předmětu.

Inovace předmětů

V rámci projektu byl inovován obsah předmětů tak, aby odpovídaly obsahu certifikace MOS.

Během zimního a letního semestru akademického roku 2009/2010 byla monitorována úroveň znalostí studentů před a po absolvování předmětu, čímž byly získány podněty pro další úpravy předmětů, jako např. témata, kterým je potřeba věnovat více času.


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
OPPA_loga