Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace Management inovací

Související stránky

Benefity pro studenty

 • Uplatnění! Inovace jsou hnací silou konkurenceschopnosti firem všech velikostí a stále častěji se o nich mluví i v souvislosti s veřejnou sférou a neziskovými organizacemi. S VS Management inovací získáte přehled, znalosti a zkušenosti, které Vám pomohou stát se platným členem inovačního týmu.
 • Výběrovost! VS Management inovací není masovou vedlejší specializací, určena je pro 25 studentů. Můžete proto očekávat osobní komunikaci a osobní přístup obecně.
 • Networking! V průběhu studia bude aktivně podporován networking. Díky blokové výuce mimo VŠE a díky týmovým pracím se blíže seznámíte se svými spolužáky. Vzhledem k zapojení externistů do výuky získáte další zajímavé kontakty na odborníky z praxe.
 • Praxe! Nedílnou součástí vedlejší specializace je i samostatný předmět řízená praxe, kde si za spolupráce s partnerskou firmou přímo vyzkoušíte, co obnáší reálný inovační projekt.
 • Akce! Budete první, kdo od nás dostane nabídku na akce partnerských firem a organizací – praxe navíc, pozvánky na akce jako např. Festival Česká inovace a další.

Nově akreditované předměty

Na LS 2012/2013 nově nabízíme tyto předměty:

 • 3MA561 Management inovací
 • 3MA562 Nástroje a techniky managementu inovací
 • 3MA563 Management inovačních procesů

Pravidelná výuka předmětu 3MA561 Management inovací bude probíhat pravidelně v podobě přednášek. Předmět 3MA562 bude vyučován blokovou formou (pravděpodobně v areálu VŠE na Točné či na VŠE, a to před začátkem semestru, o dvou sobotách v průběhu semestru, a ve zkouškovém období). Předmět 3MA563 bude probíhat pravidelně, a to jako intenzivní workshop s přednáškami, externisty, případovými studiemi a vlastními cvičeními.

Pro ZS 2013/2014 budou dále vypsány navazující předměty vedlejší specializace:

 • 3PE456 Financování inovací
 • 3MA564 Řízená praxe

Charakteristika vedlejší specializace

V rámci vedlejší specializace „Management inovací“ získají studenti znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti potřebné pro koncipování inovační strategie, rozhodování o inovacích a řízení inovací. Studenti si rozšíří teoretické znalosti napříč celým inovačním procesem, od prvotního hledání podnětů pro inovace a hledání kreativních řešení problémů, přes fázi výběru až po podrobně rozpracovanou fázi implementace.

Předměty specializace budou do vysoké míry navázány na praktické otázky, které je potřeba řešit v reálných inovačních projektech. Studenti prostřednictvím případových studií získají povědomí o dobré praxi, stejně jako o nejčastějších chybách. Součástí specializace je i absolvování povinné řízené praxe, v rámci které se aktivně zapojí do řešení konkrétního inovačního projektu.

Specializace je určena studentům hlavních specializací všech fakult VŠE v Praze. Obzvláště přínosná je pro studenty FPH, jimž vhodně doplní odborný profil v oblasti inovačního managementu v podnikové sféře, ve veřejných službách i v neziskovém sektoru. Vzhledem k tomu, že řada inovací je tažena rozvojem IT, bude mít specializace vysoký přínos i pro studenty FIS, kteří uvažují o vlastním podnikání.

Absolventi VS Management inovací najdou uplatnění:

 • Jako začínající podnikatel. Budou schopni připravit a realizovat vlastní inovační projekt.
 • Na mikro-úrovni to budou pracovní pozice zaměřené na monitorování inovací, koncipování podnikové inovační strategie, hodnocení inovačních projektů, vedení týmů zabývajících se přípravou a realizací inovací (produkt management).
 • Na makro-úrovni to budou pracovní pozice či instituce zabývající se inovacemi se zaměřením na makroekonomické analýzy, na poskytování různých druhů podpor (informačních, finančních) atd.

 


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
OPPA_loga