Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Inovace výuky managementu: vstříc změnám

Číslo: CZ.2.17/3.1.00/33346

Program: Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání

Realizátor: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, katedra managementu

Zaměření projektu: Inovací stávajících předmětů oboru Podniková ekonomika a management a Arts Management a vytvořením nových předmětů vychovat absolventy zaměstnatelné bez nutnosti dalších investic ze strany zaměstnavatele.

Popis:

Nové trendy ve vzdělávání i ve výuce metod a nástrojů managementu jsou nutnou podmínkou pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů ekonomických škol v kontextu mezinárodního prostředí. S otevřenými trhy práce roste našim absolventům konkurence a je třeba studenty inovovanou podobou vzdělávání na tyto změny připravit.

Projekt má za cíl inovací stávajících profilových předmětů a vytvořením nových předmětů zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Důraz bude dáván na metody výuky vyzkoušené na zahraničních školách, které při dobré aplikaci umožňují lepší vtažení studentů i u obtížných témat a provázání znalostí.

Cílovou skupinou jsou primárně studenti uvedených oborů a absolventi vedlejší specializace, sekundární cílovou skupinou jsou vyučující, kteří před inovací a tvorbou předmětů získají školení v oblasti moderních metod výuky, managementu změny, procesního managementu s podporou IT, techniky inovací apod.

Hlavním cílem projektu je významná inovace oboru formou úpravy klíčových předmětů a vytvoření vedlejší specializace lépe reflektující profil absolventa, jeho požadované kompetence s důrazem na excelenci a mezinárodní srovnatelnost. Toho bude dosaženo:

  • zvýšením odborné kvality vyučujících,
  • inovací stávajících 6 předmětů,
  • vytvořením 5 nových předmětů a nové vedlejší specializace,
  • zlepšením kvality závěrečných (diplomových) prací.

Zahájení realizace: 1. 3. 2011

Ukončení realizace: 31. 8. 2013


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
OPPA_loga