Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Inovace předmětu Manažerské rozhodování

Název: 3386/2011 Inovace předmětu Manažerské rozhodování

Program: FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol) MŠMT

Zahájení realizace: 1. 1. 2011

Ukončení realizace: 31.12.2011

Řešitelský tým: Ing. Lenka Švecová; prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. a sekce manažerského rozhodování

Anotace

Projekt byl zaměřen na inovaci jednoho z klíčových předmětů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Předmět 3MA413 Manažerské rozhodování patří k jednomu z nejnáročnějších předmětů vyučovaných na magisterském navazujícím stupni oboru Podniková ekonomika a management i oboru Arts Management.

Hlavním cílem projektu bylo kvalitativně zlepšit úroveň předmětu. V rámci projektu proběhla inovace předmětu, a to na základě účasti na odborné konferenci, účasti na zahraničním kurzu Problem Solving and Decision Making společnosti Kepner-Tregoe a studiu nakoupené zahraniční literatury. Inovace předmětu byla jak ve způsobu vedení výuky, tak v obsahové náplni, inovaci výukového CD pro distanční studenty, přípravě nové cvičebnice a inovaci testování studentů.