Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Inovace předmětu EU a strukturální fondy

Název: 3391/2011 Inovace předmětu EU a strukturální fondy

Program: FRVŠ MŠMT (Fond rozvoje vysokých škol) MŠMT

Zahájení realizace: 1. 1. 2011

Ukončení realizace: 31.12.2011

Řešitelský tým: Ing. Radovan Kačín; Mgr. et Mgr. Tomáš Říčka, Ph.D., Ing. Oto Potluka, Ph.D.

Anotace

Projekt řeší inovaci předmětu 3MA336 EU a strukturální fondy. Předmět je vyučován na Fakultě podnikohospodářské, VŠE v Praze od zimního semestru 2007/2008. V rámci zimního semestru je vyučován jako volitelný předmět a v rámci letního semestru jako povinný pro studenty oboru Arts Management.

V rámci výuky předmětu 3MA336 došlo již k několika inovacím: vytvoření simulace jednání v Radě EU (studenti si mohou vyzkoušet simulované jednání Rady nad konkrétním zadáním a moderováním); zapojení platformy Google Groups pro diskusi týmu při přípravě týmové práce, postupná úprava sylabu předmětu na základě zpětné vazby od studentů.

V současné době by bylo třeba provést rozsáhlejší inovaci předmětu, která spočívá v aktualizaci výukových materiálů (zejména v souvislosti s platností Lisabonské smlouvy, Agendou 2020 a přípravou nového programovacího období), posunu k výuce o komunitárních programech EU a zajištění lepší návaznosti na další předměty (např. projektové řízení). Tyto změny umožní naplnění cílů předmětu, předávat studentům relevantní, aktuální a bezprostředně uplatnitelné informace a usnadní výuku dalších předmětů na fakultě.