Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
První setkání účastníků projektu „ACES“ v Glasgow, Velká Británie

Související stránky

Ve dnech 9. 10. – 12. 10. 2011 se konal první společný workshop účastníků projektu. Místem konání byla City College of Glasgow ve Skotsku, organizátorem workshopu byla City College of Glasgow.

Cílem projektu je pomoci partnerským zemím s přechodem na EQARF (Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy). K tomuto účelu poslouží již dříve vytvořený on-line nástroj (SAETO), sloužící pro hodnocení kvality organizací z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zatím dle kriterií ISO 9000 a EFQM. Kromě přizpůsobení tohoto systému pro potřeby EQARF je nutné při jeho tvorbě zohlednit i národní a jiné používané rámce kvality používané v partnerských zemích.

Cílem workshopu bylo domluvit pravidla spolupráce a způsob řízení projektu. Rozdělit úkoly a odpovědnost. Zároveň byla zahájena práce na prvních výstupech projektu – mapování specifik prostředí odborného vzdělávání, národních standardů hodnocení kvality a relevantních stakeholderů.

Konsorcium bylo na základě požadavku britské národní agentury programu Leonardo doplněno o německou společnost IBK Management solutions, GmbH.

Více informací o průběhu projektu můžete získat zde nebo kontaktujte administrátora projektu na adrese xkub69@vse.cz.