Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení komisí na obhajoby DP a SZZ

Tištěnou verzi diplomové práce je třeba v jednom vyhotovení v knižní vazbě odevzdat v úředních hodinách na sekretariát Katedry managementu RB 449 do 16h ve středu 16. 5. 2018.

Obhajoby DP a SZZ budou v období od 6. 6. do 20. 6. 2018.

K diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

Termíny obhajob diplomových prací v LS 2017/2018  
termín předseda člen  člen učebna čas katedra
  KM/KPO KSG KMG      
středa 6.6.2018 Fotr x  Zamazalová RB 329 9:00 KM
úterý 12.6.2018 Fotr  Kubíček x RB 452 14:00 KM
Termíny SZZ MN 1 v LS 2017/2018
termín předseda člen  člen učebna čas
  KM/KPO KSG KMG RB   
středa 6.6.2018 Špaček  Vrbová  Vávra RB 359 8:30
čtvrtek 7.6.2018 Srpová  Legnerová  Vávra RB 359 8:30
čtvrtek 7.6.2018 Špaček  Lorencová  Tahal RB 338 8:30
pátek 8.6.2018 Srpová  Němec  Procházková RB 459 8:30
úterý 12.6.2018 Mládková  Heřman  Říha RB 359 8:30
úterý 12.6.2018 Mládková  Heřman  Říha RB 359 14:00
středa 13.6.2018 Mládková Sieber Černá RB 359 8:30
středa 13.6.2018 Mládková  Boukal  Procházková RB 359 14:00
středa 13.6.2018 Špaček  Kašparová  Horová RB 103 14:00
pátek 15.6.2018 Pichanič  Neumaierová  Říha RB 106 8:30
pátek 15.6.2018 Mládková  Machek  Procházková RB 338 8:30
pátek 15.6.2018 Mládková  Smrčka  Procházková RB 338 14:00

SZZ

Přihlašování od 17. 5. 2018 od   9:00 hod.

Přihlašování do 31. 5. 2018   do 22:00 hod.

Odhlašování do 31. 5. 2018   do 20:00 hod.

DP

Odevzdání DP do 16. 5. 2018 16h

Přihlašování  od 18. 5. 2018 od 9:00 hod.

Přihlašování  do 31. 5. 2018   do 22:00 hod.

Odhlašování  do  31. 5. 2018  do 20:00 hod.