Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení komisí na obhajoby BP

Obhajoby v červnu 2018

Tištěnou verzi bakalářské práce je třeba v jednom vyhotovení odevzdat v úředních hodinách do pondělí 14. 5. 2018 16h na sekretariátu Katedry managementu RB 449.

K bakalářské práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení si student vytiskne z Portálu studenta potvrzení, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská práce přijata k odevzdání.

Termíny obhajob bakalářských prací v LS 2017/2018
termín předseda člen KPO učebna čas katedra
středa 6.6.2018 Dědina  Mareš RB 452 14:00 KM
čtvrtek 7.6.2018 Dědina  Habrmanová RB 452 9:00 KM
pátek 8.6.2018 Dědina  Müllerová RB 452 9:00 KM

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných BP se výše uvedené termíny mohou změnit.