Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový předmět Katedry managementu – Multinational Management 3MA673 – mimosemestrální výuka

V ZS 2017/2018 vyučován mimosemestrální formou - přihlašování do 10. 10. 2017.

Cílem předmětu je rozvinout dovednosti a znalosti studentů v oblasti multinárodního managementu, dopadu globální ekonomiky do manažerských modelů a umět si poradit s rozdíly v managementu, které jsou kulturně podmíněné. Současně bude rozvíjena schopnost studentů pracovat v reálných mezinárodních týmech při řešení zadaných úkolů. Předmět bude paralelně vyučován na VŠE v Praze, Fakultě podnikohospodářské a na Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden v týmech složených ze studentů obou institucí. Společným výstupem bude vypracovat projekt zadaný na téma aktuálních problémů managementu z pohledu různých kultur. Projekty budou následně obhajovány před komisí složené z vyučujících obou institucí. Studentům bude po úspěšném absolvování předmětu udělen certifikát.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • vést a komunikovat přípravu projektu na téma zadané z problematiky managementu.
 • sestavit, prezentovat a obhájit projekt na zadané téma;
 • prakticky aplikovat teoretické znalosti získané studiem předmětu;
 • pracovat v mezinárodních týmech v interkulturním prostředí.

Obsah předmětu :

 • Specifika spolupráce v mezinárodních týmech. Interkulturní rozdíly, komunikace a vyjednávání.
 • Management mezinárodních firem. Dopad globální ekonomiky na management.
 • Kulturně podmíněné rozdíly v managementu, manažerských funkcích a manažerských modelech.
 • Specifika týmové práce ve virtuálním prostředí.
 • Úvodní společný workshop, sestavení harmonogramu prací v týmech.
 • Kreativní obory a jejich specifika v globálním prostředí.
 • Řízení lidských zdrojů v mezinárodním kontextu.
 • Společný mezinárodní workshop.
 • Strategické aliance, způsoby komunikace a vyjednávání.
 • Charakteristické rysy nadnárodních manažerů, získávání, výběr, rozvoj, hodnocení.
 • Závěrečný společný workshop. Společné týmové prezentace, obhajoba a panelová diskuse.

 

Vyučující: Prof. Ing. Ivan Nový, CSc., Doc. Ing. Emil Vacík, CSc., Ph.D., Ing. Tobias Cramer Ph.D.

Předmět je doporučen pro studenty 1. ročníku magisterského studia.

Detailní informace o předmětu naleznete ZDE.