Certifikace v oblasti projektového řízení

For information in English please contact jiri.hajek@vse.cz

K 31. 8. 2012 byla certifikace ukončena. Konzultace k certifikacím, přípravě a postupu přihlášení budou probíhat i nadále.

Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze v rámci projektu „Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace“ nabízí vyučujícím a studentům získat certifikace v oblasti projektového řízení.

Nabízené certifikace:

Úspěšným kandidátům uhradíme náklady na zkoušku!

Pokud máte zájem o certifikaci, která není na tomto seznamu, ozvěte se.

Nevíte jaká certifikace je pro Vás vhodná? Kontaktujte Jiřího Hájka: jiri.hajek@vse.cz

IPMA®

Certifikace má více úrovní, pro studenty bez praxe je reálná první úroveň, IPMA Level D Certified Project Management Associate (Certifikovaný projektový praktikant). FPH má s poskytovatelem certifikací, Společností pro projektové řízení, o. s., uzavřenu smlouvu o spolupráci.

PMI®

PMI nabízí více certifikací, např. zaměřených na Risk management PMI logo(PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®), Scheduling (PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®), řízení programů (Program Management Professional (PgMP)®), agilní projektový management (PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®). Jednoznačně nejrozšířenější je certifikace PMI PMP (Project Management Professional (PMP)®). Pro studenty bez praxe je reálná PMI CAPM (Certified Associate in Project Management (CAPM)®).

PMI, the PMI Logo, PMP and PMBOK® Guide are registered marks of Project Management Institute, Inc.

PRINCE2®

Certifikace PRINCE2® nevyžadují dokumentaci praxe. Zkoušky na sebe navazují, takže pro zkoušku PRINCE2® Practitioner je nutné doložit složení zkoušky PRINCE2® Foundation.

Další „sesterské“ metodiky se zaměřují na řízení programů (Managing Successful Programmes (MSP®)), portfolií (Management of Portfolios (MoP®)), hodnoty (Management of Value  (MoV®)), rizika (Management of Risk (MOR®)), projektových kanceláří (P3O®), agilních projektů (Agile Project Management).

CompTIA Project+

Certifikace CompTIA Project+ nevyžaduje předchozí praxi ani prokazování předchozího vzdělání. Roční vedení nebo participace na malém až středním projektu je pouze doporučením.

Další informace:

Průběh certifikace

Přihlášení na certifikace

Příprava na certifikace


CZ.2.17/3.1.00/32608

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
OPPA_loga


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague