Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Třetí setkání účastníků projektu „ACES“ v Basileji

Související stránky

Dne 25. 10. 2012 proběhlo v pořadí třetí setkání účastníků projektu „ACES“. Místem konání byla Basilej, a to zejména z toho důvodu, že se zde v tomto termínu konal mezinárodní veletrh World Didac Basel, kde byl projekt „ACES“ také prezentován.

Cílem setkání bylo stanovení konkrétních postupů při úpravách testovacího softwaru GOA a společného postupu při přípravě a organizaci pilotních testů tohoto nástroje pro sebe-hodnocení. Partneři projektu „ACES“ se také seznámili s připravovanými změnami v EFQM v roce 2013, setkali se se zástupci sesterského projektu „Design4Excelence“ (D4E) a navzájem si představili dosud získané výsledky. Na závěr setkání účastníci navštívili výše zmíněný veletrh World Didac Basel.

Více informací o průběhu projektu můžete získat zde nebo kontaktujte administrátora projektu na adrese kolarova.mar@gmail.com.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.