Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Tisková zpráva o ukončení projektu

Realizace projektu „ACES - Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in the Educational Sector“ úspěšně skončila!

Shrnutí projektu:

Smyslem projektu byla snaha pomoci partnerským zemím s implementací EQARF (Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy). Hlavním cílem projektu byla adaptace již existující sady softwarových modulů (SAETO) pro sebehodnocení na lokální podmínky daných zemí (Česká republika, Velká Británie, Německo, Dánsko) a vylepšení. Tyto moduly vychází z modelu excelence EFQM a jsou obsahově přizpůsobeny vzdělávacím organizacím a umožňují jim vytvářet zlepšovací projekty na základě obsáhlého sebehodnocení. Sebehodnocení je velmi důležitou činností, která organizacím pomáhá odhalit silné a slabé stránky a zlepšovat kvalitu služeb.

V rámci projektu byly adaptované nástroje pro sebehodnocení testovány s potenciálními budoucími uživateli softwaru. Testování se zúčastnily vzdělávací organizace z veřejného i soukromého sektoru. Jednotlivé nástroje byly obsahově upraveny na základě zpětné vazby účastníků pilotních testů. Nyní jsou moduly již připraveny k implementaci napříč partnerskými zeměmi a budou distribuovány organizacím na komerční bázi.

Partneři projektu:

  • Britská vysoká škola City of Glasgow College
  • Výzkumné centrum německé vysoké školy Technische Universität Dortmund
  • dánská společnost poskytující IT a poradenské služby v oblasti řízení - Promentek ApS,
  • Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
  • Německá společnost IBK Management solutions, GmbH

Výstupy projektu:

Hlavním výstupem projektu je sada softwarových modulů, adaptovaných na lokální podmínky zemí jednotlivých partnerů projektu. Tyto softwarové moduly slouží pro sebehodnocení organizací ve vzdělávacím sektoru.

Dalšími výstupy projektu jsou vzdělávací materiály zaměřené na oblasti sebehodnocení, excellence a principů neustálého zlepšování.

Více informací o průběhu projektu můžete získat zde, nebo kontaktujte administrátora projektu na adrese bohackova.lenka@gmail.com.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

 

Text připravil/a:
Bc. Lenka Boháčková

Další informace poskytne:
bohackova.lenka@gmail.com