Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Druhé setkání účastníků projektu „ACES“ v Praze

Ve dnech 5. 3. až 6. 3. 2012 se konal druhý společný workshop účastníků projektu. Místem konání byla Praha, organizátorem workshopu byla Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze. Za českou stranu se jej zúčastnili vyučující Ing. Radovan Kačín a Mgr. et Mgr. Tomáš Říčka, Ph.D.

Hlavním přínosem workshopu byla diskuse o rozsahu projektu, především pak o rozsahu spolupráce s projekty sesterskými, diskuse o finální podobě výstupů projektu, a plánování aktivit na další projektové období.

Podzimní setkání ve švýcarské Basileji by mělo být věnováno setkání se zástupci cílových skupin, další diskusi nad výstupy projektu a plánování dalšího postupu v projektu.

Více informací o průběhu projektu můžete získat zde, nebo kontaktujte administrátora projektu na adrese xkub69@vse.cz.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.