Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Čtvrté setkání účastníků projektu „ACES“ v Praze

Související stránky

Ve dnech 26. – 28. března 2013 se uskutečnilo již čtvrté setkání účastníků projektu. Organizátorem setkání byla Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze a místem setkání byla Praha.

Hlavním přínosem setkání byla diskuse nad podobou finálních výstupů projektu a plánování aktivit na zbývající projektové období.

V druhé polovině tohoto roku by se mělo ve Skotsku uskutečnit závěrečné setkání účastníků projektu, kde budou představeny finální výstupy.

Více informací o průběhu projektu můžete získat zde, nebo kontaktujte administrátora projektu na adrese kolarova.mar@gmail.com.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.