Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Cena Františka Egermayera za diplomovou práci Richarda Nádvorníka

cena_Fr_Egermayera

Česká společnost pro jakost uděluje ceny za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů (společenské odpovědnosti).

V roce 2016 jednu z vrcholových cen obdržela i diplomová práce Ing. Richarda Nádvorníka, absolventa FPH VŠE. Vedoucím práce byl Ing. Felipe Martínez, Ph.D. z Katedry managementu. Diplomová práce byla zaměřena na implementaci Lean managementu ve vybrané firmě s cílem naznačit možná východiska pro přechod na Industry 4.0.

Do soutěže je zapojena řada škol z ČR a posuzování prací provádí odborná komise. Cenu každoročně předává předseda Rady kvality ČR na mezinárodní konferenci v rámci Evropského týdne kvality.

Prof. RNDr. František Egermayer, DrSc., (*1913, †1989) byl vedle Anežky Žaludové dalším významným průkopníkem moderního chápání kvality v ČR.