Kalendář

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Realizované granty a projekty

Zahraniční projekty

Poskytovatel

Hlavní řešitel

Od

Do

Impact of EU Cohesion Policy in Visegrad countries: Chellenges for Future Visegrad Fund

Potluka Oto 1. 1. 2010 31. 12. 2010
Testing of corporate social responsibility indicators in selected Czech and Austrian companies AKTION Malý Milan 1. 10. 2003 31. 12. 2003
Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility in Austria and Czech Republik AKTION Malý Milan 12. 6. 2002 14. 6. 2003
Empirická etapa srovnávací analýzy řízení a správy společností v rakousku a ČR AKTION Malý Milan 1. 2. 2001 31. 12. 2001
Srovnávací analýza řízení a správy společností v Rakousku a České republice AKTION Malý Milan 1. 1. 2000 1. 2. 2001
Interkultureller Vergleich des Führungsverhaltens österreichischer und tschechischer Manager sowie des Führungsnachwuchses AKTION Malý Milan
TAČR

Číslo

Hlavní řešitel

Od

Do

Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE GT310042

Potluka Oto 1. 1. 2012 30. 10. 2013
GAČR Číslo Hlavní řešitel Od Do
Kontrafaktuální hodnocení dopadů strukturálních fondů v podnikové sféře P403/12/P350 Potluka Oto 1. 1. 2012 31. 12. 2014
Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR GA402/07/0563 Malý Milan 1. 1. 2007 31. 12. 2009
Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se zahraničními manažery GA402/06/0103 Dědina Jiří 1. 1. 2006 31. 12. 2007
Průzkum současné úrovně českého vyššího managementu a její vliv na předpoklady úspěšnosti podniků v procesu globalizace GA402/02/1398 Dědina Jiří 1. 1. 2002 31. 12. 2003
Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostní organizace a možností aplikace v České republice GA402/02/1579 Truneček Jan 1. 1. 2002 31. 12. 2003
Tvorba komplexního přístupu k práci s tichými a explicitními znalostmi organizací v České republice GA402/04/0867 Truneček Jan 1. 1. 2004 31. 12. 2005
IGA VŠE Číslo Hlavní řešitel Od Do
Role správních orgánů v zákaznické strategii v České republice

29/2012

Aleš Kubíček

1.3.2012

Využití intrapodnikání pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků

30/2010

Monika Barton

1.3.2012

Možnosti a rizika implementace aktivních výukových metod

31/2010

Miroslav Lorenc

1.3.2012

Management znalostí

21/2011

Michal Červenka

1.3.2011

31.12.2012

Analýza a návrh systému hodnocení a výběru dodavatelů veřejných zakázek

11/2010

Lenka Švecová

1.3.2010

31.12.2011

Inovační aktivity jako faktor úspěchu malých a středních podniků

9/2010

Lukáš Procházka

1.3.2010

31.12.2011

Modelování a vizualizace podnikových procesů

24/2011

Miroslav Lorenc

1.3.2011

31.12.2011

Faktory úspěchu mikro firem

35/2010

Martin Kešner

1.3.2010

31.12.2010

Hodnocení efektivnosti procesů pomocí hodnoty pro zákazníka

44/2010

Ondřej Hykš

1.3.2010

31.12.2010

Komparace podmínek podnikání v Rusku a v ČR

5/2010

Ivana Svobodová

1.3.2010

31.12.2010

Společenská odpovědnost firem v malých a středních podnicích jako faktor zvyšování
prosperity

18/2010

Lenka Sedláčková

1.3.2010

31.12.2010

Transfer znalostí prostřednictvím inovací a managementu změny v segmentu obnovitelných
zdrojů a financí

14/2010

Pavel Skopal

1.3.2010

31.12.2010

Návrh a ověření metodologie aplikace veličiny hodnota vztahu se zákazníkem v podnikovém řízení 15/05 Malach Jakub 15. 7. 2005 30. 9. 2006
Analýza příčin selhání řízení a správy (Corporate Governance) českých podniků v období transformace 12/04 Malý Milan 1. 9. 2004 31. 8. 2005
Návrh metodologie hodnocení vztahu se zákazníkem 11/04 Malach Jakub 1. 9. 2004 31. 8. 2005
Skutečné bariéry inovací 9/08 Theodor Michal 21. 7. 2008 30. 9. 2009
Využití databáze AMADEUS pro zpracování mezipodnikového srovnání podniků v České republice a v Evropské unii 15/03 Srpová Jitka 1. 9. 2003 31. 8. 2004
Změny organizační architektury českých podniků v období transformace na tržní model řízení ekonomiky 310 Truneček Jan
Ostatní Číslo Poskytovatel Hlavní řešitel Od Do
Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ MPSV Potluka Oto 3. 5. 2011 31. 12. 2013
Tvorba metodiky pro komplexní činnost národní zkušební organizace řidičů jako dominantního prvku v oblasti bezpečnosti silničního provozu CG911-053-150 T ... Kopecký Zdeněk 1. 1. 2009 31. 12. 2010
Návrh systému informační podpory ochrany dopravní infrastruktury pro potřeby řešení typových plánů krizového řízení veřejné správy CG941-055-030 K Kopecký Zdeněk 1. 1. 2009 31. 12. 2010
Rozšíření informační báze civilního letectví s cílem její harmonizace a zvýšení její efektivnosti CG941-052-220 Kopecký Zdeněk 1. 1. 2009 31. 12. 2010
Studie EU - automobilový průmysl - UNIDO UNIDO Malý Milan 1. 1. 2003 31. 12. 2003
Distanční forma vybraných předmětů bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management 369/1b MŠMT Švecová Lenka 1. 1. 2003 31. 12. 2003
Průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy 137/2b MŠMT Veber Jaromír 1. 1. 2003 30. 6. 2003