Kalendář

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny obhajob BP, DP a SZZ

Související stránky

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BP v  ZS 2017/2018
ZS odevzdání BP do středy 20. 9. 2017 16h
pondělí 11. 12. 2017 16h
ZS obhajoby v období říjen 2017, leden 2018

MAGISTERSKÉ STUDIUM

SZZ v ZS 2017/2018
ZS v období 24. 1. – 1. 2. 2018
DP v ZS 2017/2018
ZS odevzdání DP do středy 13. 12. 2017 16h
ZS obhajoby DP v období 24. 1. – 1. 2. 2018

K bakalářské i diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i potvrzení, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská ani diplomová práce přijata k odevzdání.