Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny obhajob BP, DP a SZZ

Související stránky

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BP v  AR 2017/2018
LS odevzdání BP do pondělí 14. 5. 2018 16h
LS obhajoby v období červen 2018

MAGISTERSKÉ STUDIUM

SZZ v AR 2017/2018
LS v období 6. 6. - 20. 6. 2018
DP v AR 2017/2018
LS odevzdání DP do středy 16. 5. 2018 16h
LS obhajoby DP v období 6. 6. - 20. 6. 2018

K bakalářské i diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i potvrzení, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská ani diplomová práce přijata k odevzdání.