Kalendář

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení komisí na obhajoby DP a SZZ

Tištěnou verzi diplomové práce je třeba v jednom vyhotovení odevzdat v úředních hodinách na sekretariát Katedry managementu RB449 do 15h v úterý 29. 8. 2017.

Obhajoby DP a SZZ budou v období od 6. 9. do 14. 9. 2017.

K diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

Termíny obhajob diplomových prací v ZS 2017/2018
termín předseda člen  člen učebna čas
  KM/KPO KSG KMG    
pondělí 11.9.2017 Fotr x RB 452 14:00
středa 13.9.2017 Malý x RB 452 9:00
čtvrtek 14.9.2017 Fotr x RB 329 14:00
Termíny SZZ PE 1 v ZS 2017/2018
termín předseda člen  člen učebna čas
  KM/KPO KSG KMG    
čtvrtek 7.9.2017 Srpová RB 459 9:00
úterý 12.9.2017 Srpová RB 459 9:00
středa 13.9.2017 Špaček RB 459 9:00
středa 13.9.2017 Špaček RB 459 14:00
Termíny SZZ MN 1 v ZS 2017/2018
termín předseda člen  člen učebna čas
  KM/KPO KSG KMG    
úterý 12.9.2017 Mládková RB 111 8:30
středa 13.9.2017 Mládková RB 111 8:30
čtvrtek 14.9.2017 Mládková RB 111 8:30
UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP a na počtu přihlášených studentů k SZZ se uvedené termíny mohou změnit.

ZS 2017/2018

SZZ
Přihlašování od 1. 9. 2017 od   8:00 hod.
Přihlašování do 5. 9. 2017   do 11:00 hod.
Odhlašování do 5. 9. 2017   do 8:00 hod.

DP
Odevzdání DP do 29. 8. 2017

Přihlašování  od 1. 9. 2017 od 9:00 hod.
Přihlašování  do 5. 9. 2017   do 11:00 hod.
Odhlašování  do  5. 9. 2017  do 8:00 hod.