Kalendář

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení komisí na obhajoby DP a SZZ

Tištěnou verzi diplomové práce je třeba v jednom vyhotovení v knižní vazbě odevzdat v úředních hodinách na sekretariát Katedry managementu RB 449 do 16h ve středu 13. 12. 2017.

Obhajoby DP a SZZ budou v období od 24. 1. do 1. 2. 2018.

K diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

Termíny obhajob diplomových prací v ZS 2017/2018  
termín předseda člen člen učebna čas katedra
  KM/KPO KSG KMG      
čtvrtek 25.1.2018 Pichanič x RB 436 14:00
úterý 30.1.2018 Fotr x RB 459 9:00
úterý 30.1.2018 Pichanič x RB 359 14:00
čtvrtek 01.02.2018 Malý x RB 459 9:00
Termíny SZZ PE 1 v ZS 2017/2018
termín předseda člen člen učebna čas
  KM/KPO KSG KMG    
čtvrtek 25.1.2018 Srpová RB 436 9:00
pondělí 29.1.2018 Srpová RB 459 9:00
Termíny SZZ MN 1 v ZS 2017/2018
termín předseda člen člen učebna čas
  KM/KPO KSG KMG    
středa 24.1.2018 Mládková RB 207 8:30
středa 24.1.2018 Špaček SB 126 8:30
středa 24.1.2018 Mládková RB 207 13:30
středa 24.1.2018 Špaček SB 126 13:30
čtvrtek 25.1.2018 Mládková SB 126 8:30
pátek 26.1.2018 Špaček RB 105 8:30
čtvrtek 01.02.2018 Špaček SB 126 8:30
UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP a na počtu přihlášených studentů k SZZ se uvedené termíny mohou změnit.

SZZ 2017/2018

Přihlašování od 14. 12. 2017 od 13:00 hod.
Přihlašování do 19. 1. 2018 do 9:00 hod.
Odhlašování do 19. 1. 2018 do 8:00 hod.

DP
Odevzdání DP do 13. 12. 2017 16h

Přihlašování  od 15. 12. 2017 od 9:00 hod.
Přihlašování do 19. 1. 2018 do 9:00 hod.
Odhlašování do 19. 1. 2018 do 8:00 hod.