Kalendář

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení komisí na obhajoby DP a SZZ

Tištěnou verzi diplomové práce je třeba v jednom vyhotovení odevzdat v úředních hodinách na sekretariát Katedry managementu RB449 nejpozději do 16h ve středu 17. 5. 2017.

Obhajoby DP a SZZ budou v období od 5. 6. do 16. 6. 2017.

K diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

Termíny obhajob diplomových prací v LS 2016/2017

termín předseda člen člen učebna čas katedra
  KM/KPO KSG KMG      
čtvrtek 8.6.2017 Pichanič x RB 452 14:00 KM
úterý 13.6.2017 Fotr x RB 452 14:00 KM
středa 14.6.2017 Fotr x RB 452 14:00 KM
čtvrtek 15.6.2017 Fotr x RB 452 14:00 KM

Termíny SZZ v LS 2016/2017

termín předseda člen člen učebna čas  
  KM/KPO KSG KMG
pondělí 5.6.2017 Pichanič RB 359 9:00
pondělí 5.6.2017 Pichanič RB 359 14:00
středa 7.6.2017 Špaček SB 212 9:00
středa 7.6.2017 Špaček RB 107 14:00
pondělí 12.6.2017 Pichanič RB 203 9:00
pondělí 12.6.2017 Mládková RB 107 9:00
středa 14.6.2017 Mládková RB 359 9:00
čtvrtek 15.6.2017 Mládková SB 235 9:00
pátek 16.6.2017 Mládková RB 359 9:00
UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP a na počtu přihlášených studentů k SZZ se uvedené termíny mohou změnit.

SZZ

Přihlašování od 18. 5. 2017 od 9:00 hod.

Přihlašování do 30. 5. 2017 do 20:00 hod.

Odhlašování do 30. 5. 2017 do 16:00 hod.

DP

Přihlašování  od 19. 5. 2017 od 9:00 hod.

Přihlašování  do 30. 5. 2017 do 20:00 hod.

Odhlašování  do  30. 5. 2017 do 16:00 hod.