Kalendář

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení komisí na obhajoby DP a SZZ

Tištěnou verzi diplomové práce je třeba v jednom vyhotovení odevzdat v úředních hodinách na sekretariát Katedry managementu RB449 nejpozději do 16h ve středu 17. 5. 2017.

Obhajoby DP a SZZ budou v období od 5. 6. do 16. 6. 2017.

K diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

Termíny obhajob diplomových prací v LS 2016/2017

termín předseda člen člen učebna čas katedra
  KM/KPO KSG KMG      
čtvrtek 8.6.2017 Pichanič Sieber P. x RB 452 14:00 KM
úterý 13.6.2017 Fotr Kubíček x RB 452 14:00 KM
středa 14.6.2017 Fotr Kubíček x RB 452 14:00 KM
čtvrtek 15.6.2017 Fotr Kubíček x RB 452 14:00 KM

Termíny SZZ v LS 2016/2017

termín předseda člen člen učebna čas  
  KM/KPO KSG KMG
pondělí 5.6.2017 Pichanič Kubíček Tahal RB 359 9:00 PE1
pondělí 5.6.2017 Pichanič Sieber P. Tahal RB 359 14:00 PE1
středa 7.6.2017 Špaček Sieber M. Horová SB 212 9:00 PE1
středa 7.6.2017 Špaček Boukal Horová RB 107 14:00 PE1
pondělí 12.6.2017 Pichanič Machek Černá RB 203 9:00 PE1
pondělí 12.6.2017 Mládková Štamfestová Zamazalová RB 107 8:30 MN1
středa 14.6.2017 Mládková Krause Procházková RB 359 9:00 PE1
čtvrtek 15.6.2017 Mládková Sieber M. Procházková SB 235 8:30 MN1
pátek 16.6.2017 Mládková Boukal Procházková RB 359 9:00 PE1
UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP a na počtu přihlášených studentů k SZZ se uvedené termíny mohou změnit.

SZZ

Přihlašování od 18. 5. 2017 od 9:00 hod.

Přihlašování do 30. 5. 2017 do 20:00 hod.

Odhlašování do 30. 5. 2017 do 16:00 hod.

DP

Přihlašování  od 19. 5. 2017 od 9:00 hod.

Přihlašování  do 30. 5. 2017 do 20:00 hod.

Odhlašování  do  30. 5. 2017 do 16:00 hod.

 

ZS 2017/2018

Termíny SZZ a obhajob DP v září 2017 v období od 6. září do 14. září 2017.

SZZ
Přihlašování od 1. 9. 2017 od   8:00 hod.
Přihlašování do 5. 9. 2017   do 11:00 hod.
Odhlašování do 5. 9. 2017   do 8:00 hod.

DP
Odevzdání DP do 29. 8. 2017

Přihlašování  od 1. 9. 2017 od 9:00 hod.
Přihlašování  do 5. 9. 2017   do 11:00 hod.
Odhlašování  do  5. 9. 2017  do 8:00 hod.