Kalendář

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení komisí na obhajoby BP

Tištěnou verzi bakalářské práce je třeba v jednom vyhotovení odevzdat v úředních hodinách do pondělí 15. 5. 2017 15h na sekretariátu katedry managementu RB449.

K bakalářské práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení si student vytiskne z Portálu studenta potvrzení, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská práce přijata k odevzdání!

Termíny obhajob bakalářských prací v LS 2016/2017

termín předseda člen učebna čas
úterý 6.6.2017 Dědina Müllerová SB 231 9:00
středa 7.6.2017 Dědina Svobodová I. SB 231 14:00
úterý 13.6.2017 Fotr Habrmanová SB 110 9:00
čtvrtek 15.6.2017 Fotr Müllerová SB 305 9:00

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných BP se výše uvedené termíny mohou změnit.