Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení komisí na obhajoby BP

Obhajoby v červnu 2018

Tištěnou verzi bakalářské práce je třeba v jednom vyhotovení odevzdat v úředních hodinách do pondělí 14. 5. 2018 16h na sekretariátu Katedry managementu RB 449.

K bakalářské práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení si student vytiskne z Portálu studenta potvrzení, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská práce přijata k odevzdání.

Termíny obhajob bakalářských prací v LS 2017/2018
termín předseda člen KPO učebna čas katedra
středa 6.6.2018 Dědina RB 452 14:00 KM
čtvrtek 7.6.2018 Dědina RB 452 9:00 KM
pátek 8.6.2018 Dědina RB 452 14:00 KM

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných BP se výše uvedené termíny mohou změnit.