Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení komise na SZ z VS

Státní zkoušku z vedlejší specializace může student skládat po úspěšném absolvování všech předmětů vedlejší specializace.

Postup zápisu na státní zkoušku z vedlejší specializace

  • Student si státní zkoušku z vedlejší specializace zapisuje stejně jako mimosemestrální kurz přes InSIS: "Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy". Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje státní zkoušku z vedlejší specializace skládat.
  • Jakmile jsou vypsány jednotlivé termíny, student se následně zapisuje na konkrétní termín – bez volby termínu není na státní zkoušku z vedlejší specializace řádně zapsán.
  • Až po splnění všech podmínek pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace (čl. 17 Studijního a zkušebního řádu) si student prostřednictvím InSIS podá elektronickou žádost svojí studijní referentce ("Portál studenta – Moje studium – Podání elektronické žádosti na studijní oddělení"). V žádosti uvede, že splnil/a všechny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace a že žádá o potvrzení možnosti státní zkoušku z vedlejší specializace skládat.
  • Studijní referentka zkontroluje, zda jsou v InSIS skutečně splněny všechny studijní povinnosti vedlejší specializace a v kladném případě žádost elektronicky schválí.
  • Student si elektronicky schválenou žádost vytiskne.
  • Student se v daném termínu dostaví na státní zkoušku z vedlejší specializace a přinese si sebou vytištěnou schválenou žádost jako doklad o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku z vedlejší specializace skládat.

Termíny státních závěrečných zkoušek z vedlejší specializace v ZS 2017/2018

VS termín předseda člen  člen učebna čas
3PR 23.1.2018 Fotr Hrůzová Lorencová RB 459 9:00
3LS 29.1.2018 Fotr Plášková Svobodová H. SB 238 9:00
3LS 29.1.2018 Fotr Plášková Svobodová H. SB 238 14:00