Kalendář

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorské studium

Související stránky

V programu Ekomika a management je obor Podniková ekonomika a management zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí absolventů magisterského studia z oblasti managementu a ostatních souvisejících vědních disciplin potřebných k vypracování závěrečné práce.

Prostředkem je zvládnutí nutné metodologie, s cílem naučit absolventy vědecky pracovat, analyzovat a hodnotit empirická data. Důraz je kladen zejména na aplikaci vědeckých metod a přístupů k řešení problematiky managementu v nejširším měřítku se zřetelem na možnosti budoucího praktického využití. V průběhu studia jsou absolventi zapojováni do řešení výzkumných úkolů vedených jednotlivými pedagogy. Během studia se studenti aktivně zúčastňují konferencí a seminářů a vyžaduje se vlastní publikační činnost. Ve výuce se preferují moderní trendy v managementu, jejich hluboké poznání a kritické hodnocení, s cílem budoucího využití v praktické činnosti manažerů.

Absolventi jsou připravováni zejména na působení v oblasti vysokoškolského vzdělávání, ve vědecko-výzkumných pracovištích a pro řízení na úrovni vrcholových státních orgánů. Ukončení studia je realizována státní doktorskou zkouškou a úspěšnou obhajobou doktorské disertační práce.