Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorské studium

V programu Ekonomika a management je obor Podniková ekonomika a management zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí absolventů magisterského studia z oblasti managementu a ostatních souvisejících vědních disciplin potřebných k vypracování závěrečné práce.

Prostředkem je zvládnutí nutné metodologie, s cílem naučit absolventy vědecky pracovat, analyzovat a hodnotit empirická data. Důraz je kladen zejména na aplikaci vědeckých metod a přístupů k řešení problematiky managementu v nejširším měřítku se zřetelem na možnosti budoucího praktického využití. V průběhu studia jsou absolventi zapojováni do řešení výzkumných úkolů vedených jednotlivými pedagogy. Během studia se studenti aktivně zúčastňují konferencí a seminářů a vyžaduje se vlastní publikační činnost. Ve výuce se preferují moderní trendy v managementu, jejich hluboké poznání a kritické hodnocení, s cílem budoucího využití v praktické činnosti manažerů.

Absolventi jsou připravováni zejména na působení v oblasti vysokoškolského vzdělávání, na vědecko-výzkumných pracovištích a pro řízení na úrovni vrcholových státních orgánů. Ukončení studia je realizováno státní doktorskou zkouškou a úspěšnou obhajobou doktorské disertační práce.

 

Sekce behaviorální ekonomie organizace přijímá nové studenty do doktorského studia. V případě zájmu si prostudujte podrobnosti ZDE.