Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Předmět 3MA551 Six Sigma patří mezi nejlépe hodnocené předměty na FPH

Související stránky

Předmět 3MA551 Six Sigma, který byl vytvořen v ZS2012/2013 v rámci projektu Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze, patří mezi 5 nejlépe hodnocených předmětů na FPH z Předmětové ankety vyplňované studenty v ISIS.

Předmět vyučuje Ing. Ondřej Hykš a je součástí vedlejší specializace 3LS Management kvality a Lean Six Sigma.


Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze , reg. číslo CZ.2.17/3.1.00/33343

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
OPPA_loga