Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Páté setkání účastníků projektu „ACES“ v Glasgow

Ve dnech 24. – 26. září 2013 se uskutečnilo páté setkání účastníků projektu. Organizátorem setkání byla skotská univerzita City of Glasgow College. Místem konání bylo Glasgow a to zejména proto, že se zde zároveň konala konference „Scottish Learning Festival“, kde byly prezentovány výstupy projektu „ACES“.

Toto setkání bylo posledním setkáním partnerů před ukončením projektu a bylo tedy zaměřené především na představení a zhodnocení finálních výstupů projektu a plánování závěrečných aktivit. V rámci setkání se uskutečnila také evaluační diskuse s externí nezávislou konzultační společností. V rámci diskuse zástupci jednotlivých partnerů projektu hodnotili využitelnost výstupů v praxi a projekt jako takový.

Více informací o průběhu projektu můžete získat zde, nebo kontaktujte administrátora projektu na adrese bohackova.lenka@gmail.com


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.