Kalendář

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Čtvrté setkání účastníků projektu „ACES“ v Praze

Související stránky

Ve dnech 26. – 28. března 2013 se uskutečnilo již čtvrté setkání účastníků projektu. Organizátorem setkání byla Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze a místem setkání byla Praha.

Hlavním přínosem setkání byla diskuse nad podobou finálních výstupů projektu a plánování aktivit na zbývající projektové období.

V druhé polovině tohoto roku by se mělo ve Skotsku uskutečnit závěrečné setkání účastníků projektu, kde budou představeny finální výstupy.

Více informací o průběhu projektu můžete získat zde, nebo kontaktujte administrátora projektu na adrese kolarova.mar@gmail.com.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.