Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Čtvrté setkání účastníků projektu „ACES“ v Praze

Související stránky

Ve dnech 26. – 28. března 2013 se uskutečnilo již čtvrté setkání účastníků projektu. Organizátorem setkání byla Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze a místem setkání byla Praha.

Hlavním přínosem setkání byla diskuse nad podobou finálních výstupů projektu a plánování aktivit na zbývající projektové období.

V druhé polovině tohoto roku by se mělo ve Skotsku uskutečnit závěrečné setkání účastníků projektu, kde budou představeny finální výstupy.

Více informací o průběhu projektu můžete získat zde, nebo kontaktujte administrátora projektu na adrese kolarova.mar@gmail.com.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.